รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. )แห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล…

Continue Reading →

กรอบกฎหมายสกุลเงินดิจิตอลสำหรับประเทศไทยเริ่มมีผลบังคับใช้

บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจำประเทศไทย ได้รายงา…

Continue Reading →

ประเทศไทยร่างข้อบังคับเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอล ครั้งแรก

รัฐบาลไทยได้ออกร่างข้อบังคับเกี่ยวกับข้อตกลงด้านการเข้า…

Continue Reading →

ประเทศไทยระงับการลงทะเบียน ICO เพื่อรอการเปิดตัวของกฎข้อบังคับ

ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อผู้ลงทุนไทย (Thai Digital …

Continue Reading →