มูลค่าหุ้นปรับตัวดีขึ้น เพียงเพิ่มคำว่า Blockchain ลงในชื่อ!!

การตั้งชื่อมีความสำคัญเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ ราคาหุ้น…

Continue Reading →