ราคา Bitcoin ตกต่ำสุดในรอบ 80 วัน

ราคาของ Bitcoin ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 80 วันจาก…

Continue Reading →

ราคา Bitcoin ตกลงอยู่ในพื้นที่สีแดง

ราคาของสกุลเงินดิจิตอลเคลื่อนที่ไปในทิศทางลงในวันจันทร์…

Continue Reading →