ปัจจัยที่สำคัญของการลดลงของราคา Bitcoin

ราคา Bitcoin  ลดต่ำลงจาก 19,530 ดอลลาร์สหรัฐมาอยู่ที่ 1…

Continue Reading →