นักวิจัยชาวสวิสคาดการณ์การลดลงของราคา Bitcoin ในปี 2018

หากกฎหมาย Metcalfe มีการประกาศใช้จะส่งผลให้ราคาของ Bitc…

Continue Reading →