ราคา Bitcoin เหลือ 9,000 เหรียญในขณะที่ Loom เพิ่มขึ้น 45%

Bitcoin ยังคงอยู่ในระดับ 9,100 เหรียญตลอดสัปดาห์นี้ และ…

Continue Reading →