แพลทฟอร์ม Blockchain Golem เปิดตัว Beta 1.5 ปีหลังจาก ICO

Golem ซึ่งเป็นเครือข่ายเช่าไฟ CPU ของ Ethereum ได้ปล่อย…

Continue Reading →