82% ของนักลงทุนสถาบันเชื่อว่าราคา Bitcoin จะลดลงในสิ้นปี

นักลงทุนสถาบันที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลต่างมีความเชื่อ…

Continue Reading →