บริษัทญี่ปุ่นเสนอทางเลือกพนักงาน โดยจ่ายเงินเดือนด้วย Bitcoin!

ไม่เพียงแต่ Bitcoin จะได้รับความนิยมสำหรับนักลงทุนอย่าง…

Continue Reading →