ผลการวิเคราะห์จาก Federal Reserve Bank : Bitcoin ควรมีมูลค่าสมมุติฐานที่ 1,800 ดอลลาร์

Federal Reserve Bank  ซึ่งเป็นธนาคารหลักของซานฟรานซิสโก…

Continue Reading →