กฏระเบียบที่ประเทศจีนประกาศออกมา จะใช้ได้ผลจริงหรือไม่?

จีนไม่ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับBitcoin เมื่อมันเป็นศูนย…

Continue Reading →