เกาหลีใต้ยังไม่ควบคุมสกุลเงินดิจิตอล เนื่องจากฏหมายยังไม่ยอมรับ

ตั้งแต่เริ่มมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอล ว่าสิ่งน…

Continue Reading →