อียิปต์ประกาศว่าการซื้อขาย Bitcoin ผิดกฎหมาย

ในตอนนี้ที่ผู้คนหมู่มากเริ่มตระหนักถึงการมีอยู่ของ Bitc…

Continue Reading →