CryptoRuble สามารถนำมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

นอกเหนือจากประเทศจีนแล้ว ประเทศรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศ…

Continue Reading →

คอมพิวเตอร์ของบริษัท Transneft ถูกละเมิดไปใช้ขุดเหรียญ Monero

ในขณะนีเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสกุลเงินดิจิตอลเป็นวิถีแห่งอ…

Continue Reading →