CryptoRuble สามารถนำมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

นอกเหนือจากประเทศจีนแล้ว ประเทศรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศหลักที่จะนำไปสู่สงครามครูเสดในการต่อต้านสกุลเงินดิจิตอล เนื่องจากประเทศนี้ได้รับการควบคุมอุตสาหกรรมในการทำเหมืองสกุลเงินดิจิตอล ประธานาธิบดีปูตินได้ประกาศให้เวลารัฐบาลของเขาในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายในเดือนกรกฏาคม 2018 เพื่อรวบรวมรายชื่อกฏระเบียบที่ครอบคลุมสกุลเงินเสมือนในประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้เสนอร่างกฏหมายที่จะต้องตรวจสอบสกุลเงินดิจิตอลตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่นมา ซึ่งจากเอกสารนี้จะทำให้รัสเซียกลายเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมกับกลุ่มประเทศที่ไม่เห็นด้วยให้สกุลเงินดิจิตอลมีสถานะเป็นสกุลเงิน

แต่ถึงแม้สกุลเงินดิจิตอลจะได้รับการต่อต้านในบางประเทศแต่ก็ไม่ได้กระทบต่อความนิยมของสกุลเงินดิจิตอล อย่างไรก็ตามมีรายงานว่ารัสเซียมีแผนจะสร้างสกุลเงินเสมือนจริงคือ CryptoRuble ซึ่งจะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนภายในประเทศ อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า Sergei Glaxyev ได้บรรเทาความตึงเครียดของสถานการณ์โดยกล่าวว่า “ สกุลเงินนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมที่สำคัญในนามของรัฐ เนื่องจากเราสามารถชำระบัญชีคู่ค้าของเราได้ทั่วทุกมุมโลกโดยไม่ต้องคำนึงถึงการคว่ำบาตร”

อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นในเชิงบวกนี้ไม่ได้มีการแบ่งปันโดยสมาชิกรัฐสภารายอื่น ในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง Alexey Moiseev และรองผู้ว่าการคนแรกของธนาคารกลางของรัสเซีย Olga Skorobogatova กล่าวว่าทั้งสองประเทศไม่จำเป็นต้องใช้ CryptoRuble
ดังนั้นการตัดสินใจนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับรัฐบาลรัสเซียและยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าจะมีการพัฒนาและออกสกุลเงินดิจิทัลที่รัฐควบคุมในอนาคตหรือไม่ เนื่องจากข่าวลือยังคงหมุนวนอยู่ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ากฎระเบียบต่างๆจะเป็นไปตามที่รัสเซียกำลังดำเนินการอยู่

Image Credit :

Article Credit : https://bitconnect.co/bitcoin-news/905/cryptoruble-could-be-used-to-avoid-sanctions/

คุยกันๆ

Leave A Response

* Denotes Required Field