Blockchain จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกในอนาคต!

วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีได้ปูทางสำหรับนวัตกรรมใหม่ๆ และด้วยนวัตกรรมเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของเราในอีก 30 ปีข้างหน้า มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของโลกจะเติบโตขึ้นประมาณ 66% ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญกว่า 4,800 คนทั่วโลก

ความเข้าใจในนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่สำหรับผู้คนวัยทำงาน หรือแม้แต่วัยเรียนจะส่งผลต่ออนาคตการจ้างงานของเขา เมื่อเทคโนโลยีเติบโตขึ้นอย่างมากจะเปลี่ยนตลาดแรงงานในปัจจุบันซึ่งต้องใช้ความเข้าใจในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้อย่างมาก

Blockchain เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและมีศักยภาพในการปฏิวัติวงการเกือบทุกอุตสาหกรรมในโลก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานของสกุลเงินดิจิตอล ดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปเจาะลึกรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเทคโนโลยีนี้คืออะไรและนำไปสู่การสร้างอะไรในอนาคต เรามาลองดูเหตุการณ์ที่สำคัญนี้

โดยทั่วไปแล้วข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งถูกสร้างขึ้นครั้งแรกและควบคุมโดยบริษัทรายใหญ่ ใครก็ตามที่ต้องการเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้ต้องทำการขออนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ อีกทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องทำงานอย่างหนักมากเป็นพิเศษเพื่อจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง และบริษัทเหล่านี้ใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานของระบบอยู่ในระดับที่ต้องการและสามารถรับมือกับข้อมูลมหาศาลเหล่านี้ได้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเหตุให้เขาต้องขายข้อมูลเหล่านี้ให้กับบริษัทต่างๆหรือธนาคาร เพื่อดำเนินเกี่ยวกับธุรกิจและสร้างรายได้มากกว่า 300,000 ล้านเหรียญต่อปี

และแม้ว่าผู้บริโภคจะรับรู้ว่าข้อมูลของตนได้รับการขาย แต่พวกเขาก็ยังต้องพึ่งพิงบริษัทเหล่านี้สำหรับบริการทางด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าผู้บริโภคไม่มีทางเลือกมากนักและนี่คือเหตุผลที่เทคโนโลยี Blockchain ได้เข้ามา Blockchain เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีลักษณะการกระจายอำนาจซึ่งไม่ได้หมายความว่ามีใครเป็นเจ้าของ ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลต้องได้รับการอนุมัติจากเครือข่ายทั่วโลก ดังนั้นระเบียนข้อมูลที่หมดที่ถูกเก็บไว้ Blockchain จะถูกเข้ารหัสลับและได้รับการสำรองขอ้มูลไว้ในความปลอดภัยระดับสูง และระเบียนเหล่านี้จะถูกแยกประเภทและเชื่อมโยงเข้าสู่คอมพิวเตอร์ปกติผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ซึ่งบัญชีแบบแยกประเภทมีสำเนานับล้านซึ่งสามารกระจายสู่ทุกคนบนเครือข่ายได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆในคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งจะถูกจำลองแบบบนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ย ทำให้ไม่มีบัญชีแยกประเภทใดสามารถแก้ไขได้หากไม่ได้รับอนุญาต และเนื่องจากเครือข่ายนี้เป็นแบบ Peer to Peer จึงไม่มีหน่วยงานกลางควบคุม ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของมันรวดเร็วยิ่งขึ้น

ดังนั้น ด้วยเทคโนโลยีนี้จะทำให้บริษัทสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างบริษัทนายหน้า หรือธนาคาร อีกทั้งภาคในส่วนสาธารณสุขเทคโนโลยี Blockchain เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ป่วย และสามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆเพื่อแบ่งปันข้อมูลและแนวทางรักษาได้ ในส่วนภาคการเงิน ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพตัวนี้จะสร้างการชำระเงินที่ไร้พรมแดน อีกทั้งป้องกันการทุจริตในรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการประมูล เรื่องภาษี หรือการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักเสมอคือ เทคโนโลยี Blockchain ไม่ใช่โซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับทุกบริษัทและทุกอุตสาหกรรม การพิจารณาปรับใช้อย่างละเอียดถึงประโยชน์ของมันเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งและไม่ว่าอนาคตการจัดเก็บและแชร์ข้อมูล พวกเขาเหล่านี้จะตระหนักถึงความสำคัญในเทคโนโลยีตัวนี้หรืไม่ แต่ในขณะนี้มันได้เติบโตและกลายเป็นทางออกที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลก

Image  Credit :

Article Credit :  https://bitconnect.co/bitcoin-news/883/blockchain-and-its-effect-on-the-future-economy/

คุยกันๆ

Leave A Response

* Denotes Required Field