Blockchain คือนิยามใหม่ของตลาดเกิดใหม่

น้อยกว่าร้อยละ 0.001 ของการระดมทุนในเทคโนโลยีระดับโลกที่เริ่มต้นในแอฟริกา เนื่องจากผู้ประกอบการในตลาดเกิดใหม่มีเวลามากขึ้นในการจัดหาเงินทุนมากกว่าคู่ค้าในตลาดที่พัฒนาแล้ว ในหลายสาเหตุนี้เป็นระบบตลาดทุนที่ไม่มีประสิทธิผลที่สร้างอุปสรรคให้กับผู้ประกอบการในตลาดเกิดใหม่ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนที่ต้องระมัดระวัง

ปรากฏการณ์ ‘leapfrogging’

ทุนและกลยุทธ์การเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICOs) เป็นวิธีการเริ่มต้นในการออกหลักทรัพย์และสร้างโครงสร้างองค์กรในตลาดเกิดใหม่ ผู้ประกอบการและรัฐบาลสามารถก้าวกระโดดไปสู่ระบบตลาดทุนที่ไม่ยืดหยุ่นซึ่งสร้างขึ้นโดยประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว ผู้ประกอบการในตลาดเกิดใหม่จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนที่เป็นประชาธิปไตยด้วยการใช้กลยุทธ์ ICO ตลาดทุนที่ได้รับเหมาะสำหรับระบบนิเวศเริ่มต้น โดยการวางแผนจากผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และธุรกิจของตนไว้เป็นศูนย์กลางในการเติบโตของประเทศของตน จุดนัดพบระหว่างระบบตราสารทุน / ตราสารหนี้เดิมที่มีอยู่และสิ่งใหม่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ มีสองวิธีที่สำคัญที่ ICO สามารถเปลี่ยนแปลงตลาดทุนและการก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ได้

การรวมระบบดิจิตอล

ตลาดทุนที่เปิดใช้งานแบบดิจิตอล เป็นการนำเทคโนโลยี Blockchain เพื่อการรวมและจัดการโครงสร้างองค์กรในตลาดเกิดใหม่  ซึ่งในประเทศไนจีเรียอาจใช้เวลา 19,400 ดอลลาร์และระยะเวลากว่าสองเดือนในการรวมบริษัท เอกชน ในขณะที่ในแคนาดาอาจมีค่าใช้จ่ายเพียง CAD $ 200 และใช้เวลาเพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น ดังนั้นการจัดตั้งบริษัท การจัดการค่าใช้จ่ายของบริษัท จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเวลาและการจัดเก็บเอกสาร โดยการสร้างการรวมตัวขององค์กรแบบดิจิตอลและซอฟต์แวร์การจัดการที่อาศัยเทคโนโลยี Blockchain  ซึ่งอาจช่วยประหยัดทรัพยากรและเก็บรักษาทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพในโครงสร้างขององค์กร การรวมกิจการแบบดิจิตอลสามารถเปลี่ยนความสะดวกในการทำธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ได้ 

หลักทรัพย์ Token

ตามรายงานการวิจัยของ Savills Global “แนวโน้มในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกในปี 2017” มูลค่าตลาดรวมของอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 217 เหรียญสหรัฐ นี่คือประมาณ 2.7 เท่าของ GDP ทั่วโลก 36 เท่าของมูลค่าการทำเหมืองทองคำโลก (หกพันล้านเหรียญ) และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของสินทรัพย์หลักทั่วโลกซึ่งทำให้อสังหาริมทรัพย์เป็นทางเลือกด้านการออมและการลงทุนสูงสุดสำหรับประเทศ บริษัท และบุคคลทั่วไป  ดังนั้นสัญญา smart contract และเทคโนโลยีการบัญชีแบบกระจายช่วยให้สามารถเชื่อมต่อสินทรัพย์และสถาบันการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีนี้อนุญาตให้มีระบบที่สามารถแยกและกระจายสินทรัพย์ขนาดใหญ่ไปยังสถาบันการเงินหลายแห่งผ่านทาง smart contract ซึ่งทำให้ผู้ใช้ผ่านสถาบันการเงินเหล่านี้สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กได้ 

เป็นการรวมการเงินที่แท้จริง

การรวมบัญชีทางการเงินมีมากกว่าบัญชีธนาคารและร้านค้าที่มีมูลค่าความสามารถในการผสานรวมและจัดการบริษัทได้อย่างง่ายดายสามารถลดอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการและทำให้ธุรกิจของพวกเขาง่ายขึ้น เทคโนโลยี Blockchain และเครื่องมือเช่น สัญญาsmart contract และโทเค็น จะเป็นระบบการกระจายอำนาจสร้างความเป็นไปได้ในการสร้างระบบการตลาดทุนใหม่ทั่วประเทศและกลายเป็นตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก

Image Credit :

Article Credit : https://cointelegraph.com/news/blockchain-redefines-emerging-markets-capital-assets-and-securities

คุยกันๆ

Leave A Response

* Denotes Required Field