ความสำคัญของ J-coin ต่อระบบธนาคารในประเทศญี่ปุ่น   

ในขณะที่อีกหลายภูมิภาคในเอเชียมีแนวคิดแบบ ยึดมั่นเกี่ยวกับ Bitcoin โดยเฉพาะการยอมรับและบทบาทของสกุลเงินดิจิตอลเพื่อใช้เป็นฉากหลังของระบบเงินตราแบบดั้งเดิม (ระบบ Fiat) ซึ่งทำให้สิ่งนี้กลายเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้กำหนดนโยบายในประเทศของญี่ปุ่นได้ให้การยอมรับ Bitcoin ในการทำธุรกรรมตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา และได้ในอีกหลายประเทศทั่วโลกได้เริ่มมีการพิจารณาเพื่อทำให้ถูกต้องตามกฏหมาย ได้แก่ ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ

สัปดาห์นี้ได้ก้าวไปสู่อีกขั้นของการนำสกุลเงินดิจิตอลไปปรับใช้ แม้ขั้นตอนยังไม่ได้รับการดำเนินการ แต่อย่างไรก็ตามจำเป็นที่จะต้องได้รับการรับรองที่ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆทำการศึกษาและสังเกตการณ์

ซึ่งเรากำลังพูดถึง J-Coin

สิ่งนี้อาจจะเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันการเงินรายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น (ธนาคารค้าปลีก) ซึ่งอาจจะเป็นตัวแปร สำคัญในการลดความต้องการเงินสดในการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารออกไป ซึ่งเป็นทางออกที่น่าทึ่งมากสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกประเทศในขณะนี้ อีกทั้งเป็นการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพื่อปูทางไปสู่การยอมรับสกุลเงินดิจิตอล

ซึ่งในปัจจุบัน ธนาคารต้องทำการตรวจสอบกระแสเงินสดในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เสียเวลาและเสียค่าดำเนินการเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นความคิดที่อยู่เบื้องหลัง J-Coin คือแทนที่จะทำธุรกรรมโดยการโอนเงินสดจากธนาคารหนึ่งไปอีกธนาคารหนึ่ง J-coin จะเข้ามามีบทบาทแทนโดยแต่ละเหรียญกษาปร์จะมีอัตราแลกเปลี่ยนเป็น 1:1 กับสกุลเงินเยนของญี่ปุ่น

ถ้าหากมองจากมุมทฤษฏี สิ่งนี้ก็ไม่ได้มีความหมายมากไปกว่าเครื่องมือทางบัญชี แต่ถึงอย่างนั้น นี่คือเครื่องมือทางบัญชีที่มีความถูกต้องแม่นยำปราศจากความเสี่ยง ข้อผิดพลาดและที่สำคัญคือมีความโปร่งใส 100% ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่สถาบันการเงินส่วนใหญ่ต้องการจากเทคโนโลยี Blockchain

ซึ่งมีรายงานระบุว่าเป้าหมายในการดำเนินการในระบบนี้จะต้องเสร็จสมบรูณ์ก่อนการแข่งขัน โอลิมปิกที่โตเกียวในปี 2020

https://bitconnect.co/bitcoin-news/745/heres-what-j-coin-means-for-the-japanese-banking-system/

About The Author

อาจารย์ต้น

รักในการสร้าง Digital Asset และบิตคอยน์ การเขียนรีวิว ICO แบ่งปันแนวคิดในการสร้าง Passive Income และทรัพย์สินดิจิตอลทุกประเภท

คุยกันๆ

Leave A Response

* Denotes Required Field