เกาหลีใต้ยังไม่ควบคุมสกุลเงินดิจิตอล เนื่องจากฏหมายยังไม่ยอมรับ

ตั้งแต่เริ่มมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอล ว่าสิ่งนี้คือสกุลเงินหรือไม่ ในแง่มุมหน่งข้อพิพาทดังกล่าวสร้างความน่าผิดหวังให้กับผู้คนที่ชื่นชอบสกุลเงินดิจิตอล แต่ก็มีข้อดีบางประการสำหรับเหตุการณ์นี้นั่นคือถ้าสิ่งนี้ไม่ใช่สกุลเงินมันก็ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างน้อยนี่ก็คือมุมมองที่ประเทศเกาหลีใต้คิด

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศเกาหลีใต้ระบุว่า เนื่องจากสกุลเงินดิจิตอลไม่ได้เป็นรูปแบบการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฏหมาย นั่นหมายถึงมีกฏหมายรองรับ หน่วยงานนี้จึงไม่สามารควบคุมการค้าได้ อย่างไรก็ตามประเทศเกาหลีใต้ยังคงจะดำเนินการเกี่ยวกับออกกฏระเบียบที่เคร่งครัดในการการแลกเปลี่ยน ซึ่งคาดหวังว่ากฏหมายฉบับนี้จะให้ความสำคัญและคุ้มครองกับนักลงทุนและเอื้อประโยชน์ในการเก็บภาษี ซึ่งประเทศได้รู้สึกว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของสกุลเงินดิจิตอลต้องได้รับการควบคุม โดยมีโฆษกของรัฐบาลได้กล่าวรายงานก่อนหน้านี้ว่า

“ รัฐบาลเกาหลีใต้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปฏิบัติตามกรอบการกำกับดูแล ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ ซึ่งการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลจะต้องได้รับอนุญาตและเอื้อประโยชน์ต่อตลาดในประเทศ”

จากรายงานดังกล่าว แพลตฟอร์มอย่าง Bithumb Coinone และ Korbit ได้มีการตอบรับเชิงบวกต่อข่าว โดยระบุว่า

“ หากกฏระเบียบที่ออกมาจะสามารถเอื้อประโยชน์และรักษาเสถียรภาพของตลาด (สกุลเงินดิจิตอล) ไว้ได้ เราก็ยินดี”

สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่า ประเทศนี้ให้การยอมรับสกุลเงินดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินภายในประเทศยังเชื่อว่าการดำเนินการด้านกฏระเบียบต่างๆ จะทำให้นักลงทุนเข้าใจและรับรู้ว่าสกุลเงินดิจิตอลจะกลายเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่มีกฏหมายรองรับ

แม้ว่าทางรัฐบาลจะยังไม่กำหนดกฏหมายรับรองสกุลเงินดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพการซื้อขายเทียบเท่าสกุลเงินแบบดั้งเดิม แต่การออกกฏระเบียบดังกล่าวก็เป็นการเริ่มยอมรับในสกุลเงินดิจิตอลอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้สถาบันดูแลทางด้านภาษีแห่งขาติเกาหลีใต้ อยู่ระหว่างการร่างกรอบการทำงานซึ่งจะใช้ในการเรียกเก็บภาษีในธุรกรรมต่างๆบนแพลตฟอร์มทั่วประเทศ และมีแนวโน้มว่าจะมีการออกหุ้นเพิ่มทุนทั้งภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล

และสิ่งเหล่านี้คือเครื่องยืนยันว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะยังคงสามารถรักษาผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอลได้อย่างสมบูรณ์

Image Credit :

Article Credit: https://bitconnect.co/bitcoin-news/881/south-korea-will-not-regulate-crypto-as-it-is-a-non-currency/

คุยกันๆ

Leave A Response

* Denotes Required Field