รัฐบาลเบลเยี่ยม กล่าวว่า ความผันผวนของ Bitcoin เป็นภัยคุกคาม

แม้ว่า Bitcoin จะได้รับการยกย่องว่าอีกไม่นานจะกลายมาเป็นสกุลเงินของโลกในอนาคต แต่บางประเทศก็มีข้อสงสัย ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จะสามารถเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้ โดยเมื่อเร็วๆนี้ Jam Smets ซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติประเทศเบลเยี่ยมได้กล่าวอภิปราย โดยอ้างถึงความไม่มั่นคงเป็นเหตุผลหลักที่ Bitcoin จะไม่มีความสามารถในการเป็นสกุลเงินของโลกได้

นอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่า แม้ว่า Bitcoin  จะมีระบบการกระจายอำนาจแต่หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกลางก็จะเป็นเรื่องยากในการตรวจสอบ อีกทั้งการซื้อขายเป็นไปในรูปแบบของการเก็งกำไรทำให้มีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายหลักของสกุลเงินดิจิตอลและ Bitcoin คือการดำเนินการด้วยระบบ Peer to peer โดยไม่จำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยขจัดตัวกลางเช่น ธนาคารและค่าธรรมเนียมต่างๆออกไป นอกจากนี้สกุลเงินดิจิตอลแตกต่างจากสกุลเงินแบบดั้งเดิม นั่นก็คือ ไม่มีภาวะอัตราเงินเฟ้อ เนื่องด้วยจำนวนเหรียญมีจำกัด การซื้อขายเป็นไปตามกลไกของตลาด ในขณะที่สกุลเงินแบบดั้งเดิมรัฐบาลและธนาคารกลางสามารถพิมพ์เงินได้ตามความต้องการซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ

ดังนั้นการทำงานของ Bitcoin ที่ไม่ต้องการผู้สนับสนุนจึงเป็นการทำงานในลักษณะแบบกระจายอำนาจ ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ดั้งนั้นดูเหมือนว่าเหตุผลหลักที่หน่วยงานกลางของรัฐพยายามต่อต้านมันจะไม่เกี่ยวข้องกับระบบการทำงาน แต่อาจเป็นเหตุผลพื้นฐานนั่นก็คือ รัฐบาลจะไม่สามารถควบคุมเงินของประชาชนได้และจะส่งผลให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของโลกเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากผู้คนมีอิสรเสรีภาพ มากกว่าความมั่งคั่ง

Image Credit :

Article Credit : https://bitconnect.co/bitcoin-news/888/bitcoins-volatility-makes-it-a-non-threat-belgium-central-bank-governor/

คุยกันๆ

Leave A Response

* Denotes Required Field