รัฐบาลรัสเซียสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในประเทศ

เทคโนโลยี Blockchain เป็นที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอล เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่สนับสนุนสกุลเงินดิจิตอลรวมถึง Bitcoin ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี Blockchain จะเป็นที่รู้จักเนื่องจากเกี่ยวข้องกับ สกุลเงินดิจิตอลแต่ความเป็นจริงแล้ว เทคโนโลยีนี้สามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากสกุลเงินดิจิตอลได้

ถึงแม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วเครือข่าย Blockchain จะเหมือนกับสเปรตชีตในโปรแกรม Excel หรือบัญชีแยกประเภททั่วไป แต่มันมีข้อแตกต่างหลายประการ นั่นคือ ข้อมูลหรือระเบียนข้อมูลในเครือข่าย Blockchain จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบได้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นระบบที่มีการทำข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้งานรายหนึ่งจะไม่สามารถทำการเพิ่มระเบียนได้เอง จำเป็นต้องไดรับการอนุมัติจากผู้ใช้รายอื่นก่อน

ด้วยข้อดีเหล่านี้ของเทคโนโลยี Blockchain อีกทั้งความจริงที่ว่าประสิทธิภาพของมันสามารถทำงานด้วยตัวเอง ได้โดยปราศจากการควบคุมจากธนาคารหรือแม้แต่รัฐบาล ทำให้ประเทศรัสเซียตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ในภาคระดับรัฐบาล ดังนั้นสภากลางของรัสเซีย (FAS) และธนาคารแห่งชาติจะจับมือกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เพื่อใช้ในการเก็บ ถ่าย โอนข้อมูลและเอกสารที่สำคัญต่างๆ และถึงแม้ว่าประเทศนี้จะมีความสนใจในเทคโนโลยีตัวนี้มากว่า 2-3 ปี แต่นี้ดูเหมือนเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลได้แสดงเจตจำนงค์ในการใช้งานจริง

ประธานาธิบดี Vladimir Putin ประธานาธิบดีของรัสเซียเคยพบกับผู้ร่วมก่อตั้งเหรียญ Ehtereum นาย Vitalik Buterin เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในหลายภาคส่วนของประเทศ นอจากนี้ธนาคารกลางของประเทศยังลงนามข้อตกลงกับมูลนิธิ  Ehtereum เพื่อสร้างและดำเนินโครงการศึกษาเทคโนโลยี Blockchain ในประเทศรัสเซีย

อย่างไรก็ตาม ความสนใจเป็นอย่างมากในเทคโนโลยี Blockchain ของประเทศรัสเซียนี้ ขัดแย้งกับมุมมองใน อุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอลในประเทศ สกุลเงินดิจิตอลถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ในตอนนี้ประธานาธิบดีแห่งรัสเซียกำลังกำหนดเส้นตายสำหรับการออกกฏหมายลับๆที่จะเริ่มใช้งานในเดือนกรกฏาคม 2018

Image Credit : https://bitconnect.co/bitcoin-news/877/russias-government-embraces-the-power-of-blockchain/

Article Credit : https://bitconnect.co/bitcoin-news/877/russias-government-embraces-the-power-of-blockchain/

คุยกันๆ

Leave A Response

* Denotes Required Field