ประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้ออกคำสั่งห้ามซื้อขาย Bitcoin

Bitcoin เป็นสิ่งที่ไม่มีความแน่นอน เราทุกคนรู้ดีว่าสกุลเงินดิจิตอลมีความผันผวนมากและไม่อาจคาดการณ์ได้ เสมือนอุณหภูมิชั่วขณะหนึ่งที่สามารถเซตได้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อเร็วๆนี้มีการเรียกเก็บเงินที่ไม่มีมูลความจริงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอล

มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการและไม่ถูกต้องว่าประเทศเกาหลีใต้ห้ามการซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin และสกุลเงินดิจิตอลทุกชนิดส่งผลให้ราคาซื้อขายของสกุลเงินดิจิตอลลดต่ำลงในตลาด และนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคา Bitcoin จากที่ซื้อขายกันสูงถึง 20,000 ดอลลาร์ในแพลตฟอร์มบางแห่งลดเหลือเพียง 8,000 ดอลลาร์เท่านั้น ซึ่งในขณะที่เขียนรายงานนี้ Bitcoin ก็กลับมาซื้อขายกันที่ประมาณ 15,000 ดอลลาร์

สำนักข่าวรอยเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการออกบทความเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมโดย กล่าวถึงการห้ามซื้อขายดังกล่าว ซึ่งจากถ้อยความในบทความของพวกเขาแพร่ออกไปไม่เพียงกี่ชั่วโมงต่อมาก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราคาสกุลเงินดิจิตอล แม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาไม่นานแต่ก็ทำให้นักลงทุนเกิดความวิตกกังวลได้

ดังนั้นเรื่องที่ถูกต้องคืออะไร เกาหลีใต้จะห้ามการซื้อขาย Bitcoin และสกุลเงินดิจิตอลในประเทศจริงหรือไม่ หรือต้องการสร้างนโยบายเพื่อควบคุมการซื้อขายดังกล่าวโดยเฉพาะนักลงทุนชาวต่างชาติ ซึ่งเรื่องนี้ได้รับการประชุมหารือในหน่วยงานรัฐบาลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา

มีเหตุผลบางประการที่กฏระเบียบดังกล่าวจะออกมาใช้กับนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าชาวจีนใช้เงินจำนวนหลายล้านดอลลาร์ผ่านการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลในประเทศเกาหลีใต้ โดยพวกเขาจะซื้อ Bitcoin ในจีนและแลกเป็นหยวนในเกาหลีใต้เนื่องจากราคาของ Bitcoin ในประเทศเกาหลีใต้นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ถึงเกือบ 20% นอกจากนี้ยังมีรายงานจากประเทศมาเลเซียว่า เด็กบางคนที่อายุน้อยกว่าจะเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมได้ทำการซื้อขาย Bitcoin ด้วยตนเอง

ดังนั้นกฏระเบียบที่เข้มงวดนี้ น่าจะมีจุดมุ่งหมายในการต่อสู้กับนักลงทุนที่ไม่ตรงตามระเบียบในประเทศ และแม้ว่ากฏระเบียบที่จะออกมานั้นอาจส่งผลเชิงลบกับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอลในประเทศเกาหลีใต้ แต่พวกเขาก็มีความยินดีจะใช้มัน เพื่อให้เป็นข้อบังคับที่สามารถทำให้ตลาดในปัจจุบันมีเสถียรภาพและเกิดการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อีกทั้งประเทศเกาหลีใต้มีสัดส่วนคิดเป็น 25% ของการซื้อขายทั่วโลกการจัดหากรอบการซ้อขายที่มั่นคงอาจส่งผลให้ทั่วโลกยอมรับสกุลเงินดิจิตอลได้เร็วยิ่งขึ้น

Image Credit :

Article Credit : https://bitconnect.co/bitcoin-news/

คุยกันๆ

Leave A Response

* Denotes Required Field