ประเทศมาเลเซียให้การสนับสนุน Bitcoin

ปีที่แล้วราคาของสกุลเงินดิจิตอลมีความผันผวนเป็นอย่างมากทั้ง Bitcoin และเหรียญ Altcoins ตัวอื่นๆ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง Bitcoin ฟิวเจอร์สได้ถูกนำมาใช้โดยสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นการสร้างกระแสเชิงบวกให้กับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอล อย่างไรก็ตามประเทศต่างๆบางประเทศยังยืนยันในจุดยืนของตัวเองที่ห้ามการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล และลงทุนใน ICOs ในขณะเดียวกันรัฐบางแห่งก็เปิดใจยอมรับอุตสาหกรรมนี้และพยายามที่จะผนวกรวมระบบดังกล่าวเข้ากับระบบการเงินของตนเอง

และหนึ่งในประเทศที่ให้การยอมรับก็คือประเทศมาเลเซีย โดยนาย Jahari Abdul Ghani รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ ประเทศได้กล่าวว่า ธนาคารกลางจะไม่ห้ามการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลเนื่องจากสิ่งนี้จะเป็น นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในภาคการเงิน ซึ่งอ้างอิงจากคำพูดของนาย Ghani กล่าวว่า “ สกุลเงินดิจิตอลความสมดุลระหว่างความสนใจของสาธารณชนและความสมูบรูณ์ในระบบการเงิน

นอกจากนียังมีข่าวดีจากธนาคาร Negara Malaysia (BNM) ของมาเลเซียกล่าวว่า เขาไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าการห้ามใช้อุตสาหกรรมรหัสลับนี้จะไม่เกิดขึ้นในอนาคต แต่สำหรับธนาคารในประเทศมาเลเซีย จะให้ความสำคัญกับสกุลเงินเสมือนนี้เปรียบเสมือนการพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินในประเทศ ซึ่งไม่เพียงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเท่านั้น แต่จะช่วยให้สถาบันการสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและเป็นมิตรกับลูกค้า ดังนั้นประเทศนี้มีแผนการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติระบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง และพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนี้

ดังนั้นแม้ว่าบางประเทศจะมองว่าสกุลเงินดิจิตอลและเทคโนโลยี Blockchain จะเป็นเทคโนโลยีที่ก่อกวนระบบการเงินในประเทศและก่อให้เกิดผลทางลบ แต่อย่างไรก็ตามในขณะโลกกำลังดำเนินการไปเรื่องๆ ความจริงของเทคโนโลยีนี้ก็จะปรากฏและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์มหาศาลจากการประยุกต์ใช้มัน ดังประเทศที่ไม่กระโดดเข้ากลุ่มการเปลี่ยนแปลงนี้อาจถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากมายต่อเศรษฐกิจของประเทศ

Image Credit :

Article Credit : https://bitconnect.co/bitcoin-news/907/malaysia-wont-say-goodbye-to-bitcoin/

คุยกันๆ

Leave A Response

* Denotes Required Field