ปฏิทินแผนงาน BitConnect ในปี 2018

เนื่องจากตัวเลขของ Blockheight ได้แตะที่ 262,800 ใน Blockchain ของ BCC การพิสูจน์เพื่อทำเหมือง (PoW) ได้สิ้นสุดลงแล้ว การสร้างเหรียญใหม่และการยืนยันการทำธุรกรรมใน Blockchain จะได้รับการจัดการโดยระบบ Proof of Stake (Pos)

ดังนั้นคุณจะไม่สามารถขุดเหรียญ BitConnect ได้ด้วยเครื่อง CPU/GPU เนื่องจากจะมีเพียง Stakers เท่านั้นที่สามารถทำได้

แผนงาน BitConnect ในปี 2018

BitConnect  มีโครงการที่กำลังจะเริ่มขึ้นและอยู่ในระหว่างการดำเนินการ คุณอาจกำลังสงสัยว่า BitCoinnect กำลังวางแผนทำอะไรต่อไป และอย่างไร คุณค่าของเหรียญจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ดังนั้นคุณสามารถหาคำตอบได้จากแผนงานนี้ ซึ่งได้จัดทำจุดเด่นของวิสัยทัศน์และลำดับความสำคัญในการพัฒนา BitConnect Team เพื่อให้คุณได้ทราบว่าจะมีลักษณะไปในทิศทางใด และเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมล่วงหน้า ดังนี้

Image Credit  :

Article Credit : https://bitconnect.co/system-news/90/bitconnect-blockchain-successfully-switched-to-pos-roadmap-for-calendar-year-2018/

คุยกันๆ

Leave A Response

* Denotes Required Field