การใช้เทคโนโลยี Blockchain ในระบบการเลือกตั้งของประเทศบราซิล

การมีระบบการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยเป็นไปได้ว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักของประเทศที่เลือกใช้ระบบการปกครองดังกล่าวคือความภาคภูมิใจในความเสมือภาค นอกจากนี้ระบบนี้ยังเป็นวิธีที่ดีในการฟังเสียงของคนหมู่มากและทำตามความต้องการของเสียงส่วนใหญ่

โดยบราซิลหวังว่าจะมีระบบการเมืองที่สามารถช่วนให้ประชานกว่า 145 ล้านคนสามารถลงคะแนนเสียงให้กับการตัดสินใจ ทางาการเมืองที่สำคัญ อย่างไรก็ตามระบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในหลายๆประเทศกลับไม่ประสบความสำเร็จ ในบราซิลก็เช่นกันเนื่องจากมีคำร้องเข้ามาเป็นจำนวนมากในการเลือกตั้งทุกครั้ง อันเนื่องมาจากการขาดแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับคะแนนเสียงเหล่านี้ โดย Gabriel Barbosa, นักวิจัยที่ Council on Hemispheric Affairs ได้กล่าวเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งแต่ละครั้งว่า “ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ละครั้งสูงพอที่จะทำให้ประชาชนถูกแยกออกจากกระบวนการทางการเมือง”ดังนั้นพลังของเทคโนโลยี Blockchain อาจสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยที่ปรึกษาสภานิติบัญญัติ นาย Ricardo Fernandes Paixão ร่วมด้วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเอฟเวอร์ตันได้กำลังมองหาที่วิธีที่เทคโนโลยี Blockchain จะเข้ามาแก้ปัญหาในการจัดเก็บและประมวลผลคะแนนเสียงเหล่านี้โดยผ่าน smart contract หากคะแนนเลือกตั้งถูกวางไว้บน Blockchain นั่นหมายความว่าพวกเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือลบได้ ความโปร่งใสในระดับสูงจะเกิดขึ้น การโกงคะแนนเลือกตั้งจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เนื่องจากระบบการลงคะแนนเสียงของประเทศจะกลายเป็นแบบกระจายอำนาจ นอกจากนี้หากต้องการให้กระบวนการนี้ง่ายยิ่งขึ้นรัฐบาลของประเทศกำลังพิจารณาที่จะสร้างแอพพลิเคชั่นมือถือร่วมกับกับ Blockchain เพื่อให้ประชาชนสามารถลงคะแนนเสียงได้ ถึงแม้ว่าสกุลเงินดิจิตอลจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้นเราต้องจำไว้เสมอว่าเทคโนโลยี Blockchain มีประโยชน์มากกว่าการเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับสกุลเงินดิจิตอล ดังจะเห็นได้จากแผนการลงคะแนนเสียงในอนาคตของบราซิล

Image  Credit :

Article Credit : https://bitconnect.co/bitcoin-news/909/blockchain-to-be-used-in-voting-process-in-brazil/

 

คุยกันๆ

Leave A Response

* Denotes Required Field