กรอบกฎหมายสกุลเงินดิจิตอลสำหรับประเทศไทยเริ่มมีผลบังคับใช้

บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจำประเทศไทย ได้รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พ. ย. ที่ผ่านมาเกี่ยวกับกฎข้อที่ 100 ซึ่งตีพิมพ์เมื่อวานนี้ในราชกิจจานุเบกษาของประเทศระบุว่าสกุลเงินดิจิตอล เป็น “สินทรัพย์ดิจิทัลและโทเค็นดิจิทัล” ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. )

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์อ้างถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์กล่าวว่ามาตรการใหม่นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อห้ามเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลหรือการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (Initial Coin Offerings: ICO) อีกทั้งรัฐมนตรีช่วยยังย้ำอีกว่า ก.ล.ต. ของประเทศให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวางจาก ICOs ตราบเท่าที่มีการควบคุม

ผู้ที่ขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือโทเค็นต้องลงทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 90 วันโดยบังคับให้พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ ตามโพสต์ใน Bangkok Post การทำธุรกรรมดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าหรืออย่างน้อย 500,000 บาท (ประมาณ 15,700 เหรียญ) ผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจต้องเผชิญโทษจำคุกไม่เกินสองปี

กระทรวงการคลังและ ก.ล.ต. จะขยายกรอบการทำงานนี้และต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเทศตลอดจน บริษัท นายหน้าและผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นอิสระเพื่อลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กล่าวว่ามาตรการนี้มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงการป้องกันการใช้สกุลเงินสำหรับกิจกรรมทางอาญาการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี

พระราชกฤษฎีกาได้รับการแก้ไขหลายครั้งตั้งแต่เริ่มเปิดตัวร่างในเดือนมีนาคมนี้ ในขณะที่ธนาคารกลางจีนไม่อนุญาตให้ธนาคารในประเทศมีการซื้อขายหลักทรัพย์และการลงทุนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ในเดือนเดียวกันนั้นความไม่แน่นอนของกฎระเบียบทำให้ตลาดหุ้นไทย (TDAX) หยุดการซื้อขาย ICO และการลงทะเบียนชั่วคราว ในระหว่างการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลเองได้รับอนุญาตให้ทำงานได้อย่างอิสระ ในช่วงปลายเดือนมีนาคมกระทรวงได้ประกาศกรอบภาษีที่รอคอยมานานแล้วสำหรับสกุลเงินดิจิตอลในประเทศ

Image Credit :

Article Credit : https://cointelegraph.com/news/thailand-legal-framework-for-cryptocurrencies-comes-into-force

คุยกันๆ

Leave A Response

* Denotes Required Field